Exploring & planning

There is a wealth of career opportunity for doctors.

Read more about exploring and planning

Jobs & Applications

Progression through a medical career requires readiness for a series of transitions.

Read more about jobs & applications

Careers Guidance

There is a range of people and services who can support you.

Read more about careers guidance

Trainee doctors make key choices about long term direction soon after Foundation training, so knowing how to explore, decide and follow through options is important.

These pages are here to help you work through the four key stages of medical career planning and decision-making, outlined by the "The Roads to Success" model (Elton, C. & Reid, J., 2009):

 • Self assessment (taking a history)
 • Career exploration (examination and options)
 • Decision making (forming a detailed diagnosis)
 • Plan implementation (following through the treatment plan)

The medical careers section of the UK health careers website is part of a national NHS careers resource and we strongly recommend that you visit this too.

Business hours

08:30 - 17:00 Mon - Fri

General enquiries

+44 (0)29 2068 7485

pgmedicalcareers@cardiff.ac.uk

Get directions

Preparing for Consultant Selection Course

The Wales Deanery offers a Preparing for Consultant Selection Course to support trainees in their final year of training with their next career transition.

More information

Ystyried a chynllunio eich gyrfa

Bydd llwyddiant eich gyrfa'n dibynnu ar yr harmoni rhyngoch chi fel unigolyn, eich rôl a'ch gweithle.

Mae bod yn hunanymwybodol a gwybod beth yw eich amcanion personol yn hollbwysig wrth gynllunio a dewis gyrfaoedd yn ddoeth. Rhaid i'ch dewis gyrfa meddygol gyd-fynd ag unrhyw ymrwymiadau eraill sydd gennych, gan gofio bod amcanion gyrfaol personol hefyd yn amrywio.

Ewch i ystyried a chynllunio

Swyddi a cheisiadau

Rhaid bod yn barod am gyfres o newidiadau yn ystod gyrfa feddygol. Mae hyn yn golygu gwybod sut i:

 • Chwilio am y swydd neu'r cyfle gyrfaol cywir,
 • cyflwyno ceisiadau a all arwain at gael lle ar restr fer,
 • gwneud yr argraff orau yn y cyfweliad/asesiad

Defnyddiwch ein hystod o adnoddau i'ch helpu p'un ai eich bod ar fin cyflwyno cais neu eich bod yn y broses o gael eich dewis.

Mwy am swyddi a cheisiadau

Arweiniad gyrfaoedd

Dyma'r nifer mwyaf o strwythurau a phrosesau cefnogi yr ydym erioed wedi eu cynnig, i'ch helpu chi i ddatblygu eich gyrfa trwy gydol eich cyfnod hyfforddi.

Wrth i yrfa mewn meddygaeth ddatblygu, weithiau mae angen cymorth pan fo heriau'n codi, megis:

 • Amheuon yn ystod misoedd cynnar rhaglen hyfforddi newydd
 • Ansicrwydd ynghylch y llwybr yr ydych wedi'i ddewis.
 • Dim cynnig cadarn wedi rownd recriwtio
 • Dim cynnydd gyrfaol ar eich llwybr presennol
 • Newidiadau mewn amgylchiadau personol e.e. iechyd, teulu

Darllenwch fwy am arweiniad gyrfaoedd

Latest events

Jan

27

2017

Postgraduate Centre, Wrexham Maelor Hospital, Careers Drop in Session, 9am-1pm A free, confidential drop in session for all grades of trainees (...

Jan

31

2017

Each of these sessions carry 2 CPD points from the RCP and provides Educational Supervisors and other local faculty with information and skills to...

Feb

02

2017

Each of these sessions carry 2 CPD points from the RCP and provides Educational Supervisors and other local faculty with information and skills to...

Latest news

Lynne Allery, Director of Medical Education, presenting on Integrated Curriculum at the Searame Conference on '...

The Wales Deanery is offering a limited number of bursaries to support all groups of healthcare professionals in...

The successful How To series has continued to expand and we have just added 9 new titles to this popular series....

Wales Deanery on Twitter

Back to top